Abyss, O' Night Gym

Abyss, O' Night Gym, 2010

Knut Åsdam
1968

Archival Pigment Print on Hahnemüehle Photo Luster paper 260g. 56.2 x 100 cm. Ed: 2 + AP*.

© Knut Åsdam

Om fotografen

Livet i dagens urbane samfunn er et tilbakevendende tema i Åsdams kunst. Hans eksperimentelle arbeider søker å avdekke byens underbevissthet og de underliggende strukturer som påvirker vår personlighet. Gjennom film, video og installasjon viser Åsdams verk det moderne samfunnet, dets psykologiske og materielle effekter og hverdagens slit og strev, og hvordan individer tilpasser sin identitet og sine ønsker i reaksjon til samfunnets regler og organisering. Det særegne ved Åsdams filmer skapes ved at han henleder oppmerksomheten på rom, historie og sted. Dette kombineres med en følelse av subjektivitet og språk og en blanding av dokumentariske og fiktive narrative elementer som driver fram handlingen. Åsdam har stilt ut internasjonalt siden 1998, som for eksempel i New Yorks PS1, som er en avdeling av Museum of Modern Art (MoMa), Tate Britain, Kunsthalle Bern, Istanbul Biennial, Museum of Contemporary Art, Moderna museet i Stockholm samt Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Knut Åsdam