Uten tittel

Uten tittel, 1997

Per Barclay
1955

107 x 71 cm. Unique.

Om fotografen

Barclay er en installasjonskunstner som arbeider med ulike materialer og elementer, blant annet stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. En karakteristisk del av hans kunst er de såkalte oljerommene. Barclay bygger da oljebasseng, og fyller hele gulv med brukt motorolje. Det oppstår da en speiling – et reflekterende rom som igjen gir en stadig ny lesing av motivet. Barclay er utdannet i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen før han gjennomførte fire års kunstutdanning i Italia (1979-83: design og fotografi ved Instituto Statale d'Arte di Firenze, og kunst ved Accademia di Belle Arti, Bologna og Accademia di Belle Arti di Roma). Han etablerte seg som kunstner i Roma i 1983 og hadde sine første separatutstillinger i kunstforeningene i Bergen og Trondheim i 1984. i 2023 blir det en stor retrospektiv utstilling på Henie Onstad Kunstsenter. Her skal serien som blir laget i DGB vises første gang offentlig.
Per Barclay