Mote | Fashion

Mange av Møllersamlingens fotografier dokumenterer og tar utgangspunkt i mote. Historisk sett har motefotografering funnet sted siden de første portretter ble tatt. Her finner du et utvalg tilhørende moterelaterte fotografier; En samling i samlingen.