The Blind girl, Hiroshima

The Blind girl, Hiroshima, 1963

Christer Strömholm
1918 - 2002

Silver Gelatin Print.

© Christer Strömholm Estate

Om fotografen

Strömholm var en høyt anerkjent fotograf med et internasjonalt ry – også som lærer. Han var selv student under Waldemar Winkler og Dick Beer, og ble fort medlem av Otto Steinerts Fotoform: «a group of photographers for subjective photography». Strömholm var med å starte Fotoskolan i Stockholm i 1962, og virket som leder av akademiet i lang tid. Han er mest kjent for sine svart/hvitt gatescener der han ofte portretterer personer som faller litt utenfor i samfunnet. Det er flere av hans berømte bilder fra 1950-tallets Place Blanche i Paris i samlingen, og serien fra Hiroshima (1963) viser hvordan de overlevende med senskader som kreft og misdannelser, ble stuet bort i egen områder og leirer.
Christer Strömholm