Per Barclay i Gamle Deichmanske

Våren 2022 ble Gamle Deichman benyttet som opptakssted for den internasjonalt anerkjente, norske kunstneren Per Barclay.

Barclay (f. 1955) arbeider med rom som speiles i væske, og bygget i den karakteristiske hovedsalen et oljebasseng, som skaper et reflekterende rom. Dette blir avfotografert og printet i storformat.

En karakteristisk del av Per Barclays kunst er nettopp de såkalte oljerommene, og dette er det første «oljerommet» som er avbildet i Norge.

Installasjonen i Gamle Deichmanske ble foreviget av kunstneren, og vil vises i en ny serie med fotografier. Hele serien inngår i Henie Onstad Kunstsenters retrospektive, storsatsning på Per Barclay sommeren 2023, og vises da for første gang for offentligheten.

Prosjektet skjer i samarbeid med Møllersamlingen og OSL Contemporary (som er Per Barclays gallerist i Norge), og fire av bildene fra den nye fotoserien vil på sikt tilfalle Møllersamlingen.

Filmen nedenfor gir deg et innblikk i den kunstneriske prosessen.


Filmed and edited by Jon Gorospe