Krig og kamp

Fotografiet har opp gjennom historien blitt brukt for å dokumentere både krigers grusomheter og påfølgende konsekvenser for samfunn og sivile. Og tilsvarende har det dokumentert kamper for rettigheter, likhet og fattigdomsbekjempelse. Som kommunikasjonsmedium har fotografiet også spilt en viktig rolle historisk ved å dokumentere hendelser som har ledet frem til kamp og krig, som eksempelvis uro og konflikt.


Også i Møllersamlingen finner du et utvalg av bilder knyttet til krig og kamp.


Noen av fotoene er rå, andre rene dokumentasjoner, og noen er å betrakte mer som kunstneriske fremstillinger. Flere fotografer kan til tider operere i det som er grenseland mellom dokumentasjon og kunstnerisk fremstilling. Og i kombinasjon kan uttrykket bli svært sterkt. Ofte skjer dette når fotografen, tilsiktet eller utilsiktet, presenterer grusomheter og brutalitet via motiv som intuitivt oppfattes som vakre. Men hvor betrakteren ved nærmere ettertanke oppdager at scenen som skildres kan tolkes på ulikt vis.


Mange fotografier har nettopp denne evnen, til å kunne leses med ulik innfallsvinkel. Og ofte påvirkes fortolkningen av betrakterens egen bagasje.