New Visions: Tar pulsen på eksperimentell praksis innen fotografi og mediekunst

Henie Onstad Kunstsenter var et arnested for fotografi på 1970-tallet, og har siden 2017 igjen satset på fotografi ved å presentere flere separatutstillinger med nye og anerkjente fotografer fra inn- og utland.

Aars og Møllersamlingen har støttet nysatsingen på fotografi, med midler til produksjon og innkjøp av utstillinger de siste fem årene.

Som en del av satsingen presenterte Henie Onstad Kunstsenter i 2020 for første gang fototriennalen New Visions. Triennalen har som formål å vise unge, internasjonale kunstnere som jobber eksperimentelt innen fotografi. The Aars Commission er et fotografisk kunstverk som inngår i og er sentralt i triennalen. Det lages spesielt til New Visions 2023, og fotografen som står bak arbeidet skal være et trekkplaster som gjør det litt ekstra attraktivt også for andre bidragsytere å delta.

Henie Onstad Kunstsenters andre utgave av New Visions presenteres våren 2023, og sentrale temaer for utstillingen er energiproduksjon- og distribusjon, utvinning av natur- og menneskeskapte ressurser med tilhørende økologiske, sosiale og politiske konsekvenser.

Oppmerksomheten rettes mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Aars' bidrag til triennalen er signert Farah Al Qasimi (f. 1991). Fotogruppen har fulgt utvelgelsen og oppbyggingen av utstillingen gjennom 2022, og en tanke til vurdering er at verket vil være å se i Gamle Deichmanske på Hammersborg torg når bygget igjen åpner dørene for publikum.

New Visions presenteres på Henie Onstad Kunstsenter i perioden 14.04-17.09.2023. Mer informasjon om utstillingen finner du på Henie Onstad Kunstsenters egne nettsider.

Toppbildet viser et installasjonsfoto av Farah Al Qasimis installasjon på New Visions 2023. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.

Nærbildet over viser (kreditering fra venstre til høyre): Farah Al Qasimi, Shopping Bags (2023), Shadow Animals (2023), Dragon Mart Still Life 2 (2023). Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter.

Verket under er The Aars Commission fra fototriennalen tilbake i 2020. Fotografen er kanadiske Sarah Cwynar (f. 1985), og verkets tittel er 96 Pictures of Sophie 1, 2 and 3, 2019. Courtesy Sara Cwynar and The Approach, London.