Møllersamlingen tar digital sats!

Møllersamlingen består av mer enn 1000 sort/hvitt- og fargefotografier som gir et historisk innblikk i nær 200 år med fotografi. Nå er samlingen tilgjengelig også digitalt, og inviterer publikum til å utforske fotografiene gjennom et eget digitalt univers.

Vi ønsker at Møllersamlingen skal være tilgjengelig for alle som har interesse av den, og de siste årene har vært både spennende og aktive år for fotosamlingen. Gjennom flere utstillinger, utlån til private og offentlige institusjoner og fotofestivalen Oslo Negativ opplever vi i Aars en økende interesse for fotosamlingen. Nå tar vi sats og ønsker et bredt publikum velkommen til å utforske Møllersamlingens fotografier digitalt, med enkel tilgang via nærmeste mobil, nettbrett eller PC.

Velkommen til www.mollersamlingen.no !

Tilgjengelig for alle
Tilgjengelighet har vært et sentralt stikkord for oss, og i sentrum av nettsiden ligger en søkefunksjonalitet, med mulighet for å søke frem favoritter via fotograf, fotografiets navn, tema, tid eller nøkkelord. Vi har etterstrebet brukervennlighet, og ønsker at nettsiden skal oppleves som en oversiktlig inngang til å utforske fotografi som medium gjennom samlingen. Plattformen byr, foruten søk i fotosamlingen, på både utvalgte «samlinger fra Møllersamlingen» og aktuelle nyheter relatert til fotosamlingens aktive liv.

Fremhever fotografi
Aars har med Møllersamlingen en ambisjon og et ønske om å «gjøre noe for fotografi» i Norge. Dette gjør vi blant annet gjennom å støtte fotoutstillinger, fotorelaterte prosjekter som festivalen Oslo Negativ (2021 og 2022), utlån fra samlingen til private og offentlige institusjoner, samarbeid med Tom Sandberg Foundation og ved å støtte Henie Onstad Kunstsenters fotosatsing. Sistnevnte satsing er høyaktuell i disse dager, med utstillingen og fototriennalen New Visions. Triennalen tar pulsen på eksperimentell praksis innen fotografi og mediekunst, med Aars som en av flere støttespillere ved verket «The Aars Commission».

Møllersamlingen inkluderer et bredt utvalg av fotografier innen ulike sjangere, som dokumentar, portrett, mote og landskap til det langt mer eksperimentelle og kunstneriske. Det eldste fotografiet dateres tilbake til 1830-tallet, og det yngste ble printet «i går». Samlingen gir et omfattende historisk innblikk i fotografi som medium, og inkluderer en rekke norske og internasjonale fotografer.

Gjennom digital tilgjengelighet er vårt ønske å inspirere og glede et bredt publikum til å utforske både Møllersamlingen og fotografiet som medium.

Let frem ditt favoritter! Utforsk samlingen via søk her.